ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Bostäder på Loudden lär dröja väldigt länge” den 7 februari:

Staden växer kraftigt och Stockholms län förväntas växa till en befolkning på 2,4 miljoner år 2030. Detta betyder att vi både måste bygga fler bostäder och erbjuda bättre infrastruktur.

När det gäller Loudden och utvecklingen kring Norra Djurgårdsstaden är vårt sikte inställt på en långsiktig och robust helhetslösning för hela regionen. Här målar Claes Trygger “fan på väggen”, med hans egna ord.

Att oljebolagen söker om förlängda tillstånd när de gamla löper ut bör inte förvåna eftersom de nya lokaliseringarna inte finns på plats ännu. De civilrättsliga arrende­avtalen löper ut år 2019. Då ska oljehanteringen avvecklas för att lämna utrymme för den fortsatta utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden.

Såväl oljebolagen, som andra kommuner, intressenter och myndigheter har eller kommer att involveras i det långsiktiga utvecklingsarbetet av området. Stockholms stad och Stockholms hamnar arbetar nu med alternativa lokaliseringar för oljehanteringen vid Loudden.

Arbetet går nu in i ett intensivare skede för att utvecklingen av Norra Djurgårdsstadens sista etapp ska kunna påbörjas i samband med att arrende­avtalen löper ut 2019. Jag känner mig trygg med att ro detta iland.