(rubrik saknas)

Jag är helt övertygad om att Stockholms stad är blåst på åtskilliga miljoner kronor på upphandling av snöröjningen i år. Vi ser inga plogar, man snöröjer inte ens städnätter. Vi flyttar bilar, vi skottar ut bilar men snöröjningen lyser med sin frånvaro.

Jag kräver som skattebetalare att få en redovisning var man har jobbat och när. Trottoarer är osandade och inte plogade. Sjukvårdskostnaderna kommer att bli skyhöga, massor med människor som ligger med brutna armar och ben som arbetsgivarna får betala en stor del av. Jag gillar privatisering men kontroll fodras. Nu slängs pengarna i sjön.