(rubrik saknas)

I vår farstu, som är en mycket liten och trång sådan i ett äldre hus i Rotebro, har vi sedan flera år tillbaka haft problem med ett överflöd av barnvagnar, leksaker och allmänt bråte som vissa hyresgäster tyvärr envisas med att förvara i farstun.

Vintertid är det som värst, då även pulkor och ibland till och med ytterkläder får trängas med allt annat i farstun.

Nu för tiden går det bokstavligt talat inte att ta sig in eller ut ur huset utan att stöta emot något av det som står där.

Jag kan tycka att detta är ganska respektlöst. Det finns såväl källarförråd som förråd för barnvagnar och cyklar i direkt anslutning till huset.

Har inget gjorts då? Visst har informationsbrev skickats ut, vid flera tillfällen. Och lappar skrivna av fastighetsskötaren har också många gånger satts upp i farstun. Lapp­ar som de berörda hyresgästerna tyvärr verkar ignorera.

Varför flyttar vi då inte själva på grejerna? Jo, för att dessa hyresgäster nu börjat kedja fast sina tillhörigheter med cykellås i farstuns element.

Jag vill nu be er som har barnvagnar att visa lite mer respekt! Jag vill även ge en eloge till er barnvagnsägare som faktiskt ställer era vagnar där de ska stå! Det behövs fler som ni!