ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Först flyget och nu 8-filig motorväg” den 31 januari:

Det kommer inte att bli någon åttafilig motorväg genom Södermalm. Så här är planerna:

En bro ersätter dagens två. Tolv körfält blir åtta – ett kollektivtrafikkörfält i varje riktning, en fil för trafik som ska rakt fram, en för vänstersvängande och en slits som leder till den överdäckade Stadsgårdsleden. Dessutom blir det mer plats för gående och cyklister.

Alla planhandlingar finns lätt tillgängliga på www.stockholm.se/slussen.