ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Det sägs ofta att hunden är människans bäste vän. Detta är troligtvis ett helt sanningsenligt påstående, i alla fall om man skall tro all tillgänglig statistik över antalet registrerade hundar. Antalet hushåll som skaffar hund ökar nästan för varje år som går. Majoriteten av dessa hundar får ett långt och lyckligt liv fyllt med kärlek, vilket är oerhört glädjande.

Tyvärr har det dock visat sig att det också finns människor som uppvisar ett hänsynslöst beteende gentemot sina hundar. Vi har sett ett flertal exempel på individer som misshandlar sina hundar, inte minst genom att utnyttja dem för kamp och slagsmål, vilket är djupt beklagligt. Resultatet av detta har blivit att vi idag har hundar som ofrivilligt hamnat i fel händer och som måste omplaceras eller i värsta fall avlivas. För de hundar som placeras om väntar ofta en lång och smärtsam rehabilitering då deras tidigare upplevelser satt spår som är oerhört svårläkta.

För att komma åt problematiken med oseriösa hundägare anser jag att det bör utformas någon form av licens för att få skaffa och äga hundraser som idag tyvärr anses farliga. Förhoppningsvis kan man genom att utforma vissa krav se till att möjligheterna för personer som inte är lämpliga hundägare att skaffa hund minskar markant. Likaså kan införandet av licens medföra att synen på de hundraser som i dag stämplas som kamphundsraser förändras. Detta skulle gynna såväl alla seriösa hundägare som alla de hundar som far illa på grund av hänsynslös behandling.

Inför licens för att kunna bli hundägare