(rubrik saknas)

I tidningen Dagens Samhälles nyligen publicerade rankning av Sveriges bästa skolkommuner placerar sig Lidingö på en andra plats. Det är ett erkännande till alla skickliga lärare och till kommunens målmedvetna kvalitetsarbete.

Statistiken för hela Sverige är tydlig: av Sveriges 50 bästa skolkommuner styrs 82 procent av Alliansen, medan 72 procent av de 50 sämsta styrs av Social­demokraterna eller Vänsterpartiet.

Socioekonomiska faktorer är inte någon universell förklaring. Tvärtom visar det sig att kommuner som satsar på skolan, har höga förväntningar och målmedveten uppföljning lyckas väl.

Flera viktiga reformer för att höja skolresultaten i hela landet är nu också på plats. Det handlar bland annat om en ny skollag som garanterar rätt till stöd, nya kurs- och läroplaner med fokus på kunskap, ny gymnasieskola och nytt betygssystem, och inte minst ny lärarutbildning och rejäla satsningar på lärares kompetens- och karriärsutveckling. Inte sedan folkskolans införande 1842 har så stora skolreformer genomförts. Totalt satsar Allians­regeringen i år fyra miljarder kronor mer på för-, grund- och gymnasieskola jämfört med vad Socialdemokraterna gjorde under sitt sista år vid makten 2005.

Detta, tillsammans med det kvalitetsarbete som utförs i Lidingö och andra kommuner, lägger grunden för en skola där kunskap står i centrum.

Björn Samuelson (M) ­riksdagsledamot, Lidingö

Lars Björndahl (M)

vice ordförande, ­utbildningsnämnden, Lidingö