ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Allt fler gymnasieskolor i Stockholm stänger ute politiska ungdomsförbund. Rektorernas motiv är en oro för att Sverigedemokrater och extremister ska kräva att också få kampanja på skolorna, vid sidan av de stora förbunden. Tanken är god, men i själva verket utsätts demokratin för stora risker.

I undersökningen World values survey, som genomfördes i fjol, tyckte 26 procent av svenska ungdomar mellan 18 och 29 år att det vore ”ganska eller mycket bra” om Sverige styrdes av en diktator.

Demokratin kan aldrig tas för given, den måste vinnas för varje generation. Dagens unga möts av en enorm mängd desinformation och propaganda i ett ständigt tilltagande informationsflöde. Som motvikt till detta krävs det personliga mötet.

De politiska ungdomsförbunden har naturligtvis ett intresse av att övertyga unga människors om sin samhällssyn. Men det är också denna konkurrens, med diskussion och argumentation, som väcker nyfikenhet, skapar engagemang och fungerar som en praktisk skola i demokrati. Där har rektor och ansvariga kommun­politiker ett enkelt val: att hjälpa eller att stjälpa.

Vi har förståelse för oro för extremister eller ordnings­störande aktiviteter, men det kan inte överskugga ansvaret för demokratin. Utan partier och ungdomsförbund som möter människor i deras vardag blir demokratin försvagad och extremismen kan breda ut sig.

Läroplanen är också tydlig med att skolan har ett brett demokrati­uppdrag. I detta ingår, står det uttryckligen, att samverka med omvärlden. Därtill har Skolverket klargjort att de politiska ungdomsorganisationerna är särskilt viktiga.

Förbud mot politiska ungdomsförbund på skolorna kommer att lämna extremisternas propaganda oemotsagd. Det är dags att Stockholms rektorer och kommunpolitiker tänker om.