(rubrik saknas)

Älta Centrum behöver utvecklas – inte avvecklas. Älta växer och utbudet av närservice har inte följt utvecklingen. Allt finns inte på hemmaplan men inom en kvarts bilresa finns ett stort antal omfångsrika köpcentra. Alla kan också nås med kollektivtrafik för den som inte är bilburen. Folkpartiet arbetar aktivt för att området runt Älta centrum ska förtätas med bostäder, handel och service, gärna genom att parkeringsanläggningarna blir grunder för nybyggnation. Folkpartiet vill fullfölja den tidigare områdesnämndens planer med förtätning nära Älta Centrum. Vår vision är ett centrum som är Ältabornas naturliga mötesplats oavsett om det gäller vardagsinköp eller biblioteksbesök, fika, lunchintag eller kanske kvällens restaurangbesök. För att inte tala om de möjligheter det nya kulturhuset ”Kulturknuten” ger till kulturupplevelser och samvaro. Folkpartiet har stora förväntningar på Wallenstam som ny centrum-ägare när det gäller centrumutvecklingen och att förverkliga planerna för centrumområdet med kompletterande bostadsbebyggelse. Stockholms stads planer för sitt markområde längs Tyresöleden vid Ekstubben beaktar föga Ältabornas behov utan speglar mer Stockholms ekonomiska intressen. En enkel lösning på detta är att flytta kommungränsen och låta Nacka kommun besluta om hur markområdet mellan Ältabergsvägen och Tyresöleden på bästa sätt tjänar Ältasamhällets utveckling. Parallellen med Stockholm stads planering av biogasfabriken vid Tyresöleden vid Ältasjön är slående. Folkpartiet vill ha ett levande och attraktivt Älta Centrum.

Älta Centrum kan bli en naturlig mötesplats