(rubrik saknas)

Rosor till 112, som innefattar räddningstjänst, akutbil samt ambulans, som på bara cirka 12 minuter kom till bostaden torsdagen den 29 december 2011. Tyvärr gick dock inte livet att rädda på min man.