(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Har cyklister regler?” den 4 juni:

Visst har cyklister regler. På gång- och cykelvägar ska man cykla på höger sida och anpassa hastigheten till andra trafikanter. Men även gående, både med och utan hund, har skyldigheter. Det bästa sättet att undvika krockar är att man promenerar på vänster sida i sin färdriktning. Precis som på bilvägar som saknar trottoar. Avståndet till cyklisterna som kommer i samma färdriktning fast på höger sida av vägen, blir då minst ett par meter.

Gående med hund bör dessutom ha hunden på sin vänstra sida, bort från cykeltrafiken. Eftersom de flesta gång- och cykelvägar har gräsytor vid sidorna blir det ytterligare utrymme för både gående och cyklister om hunden går på gräsytan.

Ett problem för oss cyklister är att många hundägare struntar i kopplingstvånget och låter hunden springa lös, eller har så kallade flexikoppel. I båda fallen har man som cyklist inte en aning om hur hunden kommer röra sig. Så några regler borde gälla även för gående, både med och utan hund.

De cyklister man som gående (på vänster sida) möter kommer man ju att ha ögonkontakt med och blir inte överraskad av mötet.

Om man är gående med hund slipper även hunden trängas med cyklisten om husse eller matte har hunden på sin insida, gärna på grönytan.

Sommarcyklist 75+