(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Upploppsmakarna måste stoppas direkt” den 4 juni:

Våra barns skola har brunnit så de kan inte gå där längre. Då kommer chock och vrede. Men arga insändare som ”M D – en invandrare” glömmer bort att fråga sig hur Sverige blev ett bra land dit så många ville komma? Hur blev Sverige ett lugnt och tryggt land med en välfärd bland de högsta i världen?

Svaret är folkets kamp! Det räcker inte med att bara vilja leva i trygghet och frihet – att bara sköta sitt. Ett sådant samhälle som Sverige byggs inte av sig självt. Tage Erlander sa att demokratin är en krävande styrelseform och just nu krävs det att vi kan se bortom ytan. Att låta piskan vina är att gå tillbaka till gamla testamentet där det gällde öga för öga och tand för tand. Det fungerade inte så vi fick ett nytt budskap.

Per Albin sa: ”den hårt behandlade känner sig utstött och den utstötte behärskas av känslor, som icke kunna vara kärlekens.”

Känner vi tro och hopp för framtiden gör vi helt enkelt inte som i Husby. Ungdomar som växer upp behöver hopp om framtiden och vuxna ögon som följer dom. När vi tar bort fritidshem, bibliotek, snålar med kvarterspoliser med mera så finns inte dessa vakande ögon och ungdomar går snett.

Sverige byggdes enligt ”principen de sämst ställda först, vilket är den demokratiska principen i motsats till den som länge bestämt i svensk politik till fåtalets båtnad [fördel] och privilegiernas skydd” (Per Albin).

Det var så Sverige blev ett bra samhälle. Men nu går det fel för att vi kommit bort från den principen eftersom de etablerade politikerna bara vill sänka skatterna – inte lyssna. De har inte en äkta dialog med någon, inte med invandrare, inte med vi som bott här hela livet.

En fungerande demokrati är som en växt, den måste ha sina rötter djupt bland folket men den måste också få näring. Och det är där du kommer in. Levande demokrati kräver att vi engagerar oss och blir aktiva – inte bara ser till vår familj och karriär. Alla måste även bidra med ett demokrati-strå. Så gå med i ett nätverk och ägna tid där. Gör det nu!

Jerker Berg

Stefan Sigfried

Gräsrötter för att

återta hjärtat i politiken