(rubrik saknas)

Vi vill ha nya bussar som går från Hemmesta till Lemshaga genom Gustavsberg. Det tar för lång tid att åka till skolan och man måste gå upp för tidigt. Detta måste SL ändra på så att våra bussar passar ihop med skolans tider. Vi tycker att SL bara behöver köra någon buss på morgonen och någon buss på eftermiddagen. Ge oss bättre bussar och bättre busstider!!

En irriterad elev