Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Nu har den första olyckan inträffat på Breda vägen under alla 35 år som jag bott här.

En bil står parkerad utefter sidan på vägen (utanför alla stolpar och med alla hjulen på asfalten, som man måste för att inte få parkeringsböter). Man får stå parkerad i 24 timmar och alla bilar får inte alltid plats på tomten.

En bil kommer i motsatt riktning med solen i ansiktet och kör så långt ut på sin sida av vägen som möjligt för att komma förbi men kör ändå in i den parkerade bilen, som måste bogseras därifrån.

Denna väg har blivit för smal sedan alla stolpar sattes upp. Den är lite av en genomfartsväg för de som bor efter denna och närliggande vägar. Den går inte att jämföra med alla små tvärvägar som är smala och trånga. Varför gjorde man inte en riktig trottoar för gående i stället och med farthinder och 30-skyltar i vägen som på andra vägar, till exempel Arholmavägen, Blidövägen osv?

Alla ska väl få plats på vägen. Som det är nu lever cyklisterna farligt på vägen. Dessutom är stolparna ett förfulande inslag i naturen. Är detta något slags experiment?

Dessutom: Ta bort den vansinniga lagen om att man inte får stå med något hjul ute i gräskanten. Av vilken anledning finns den? Det viktigaste måste väl vara att man inte står hindrande för andra trafikanter. Som det är nu måste bilar som möts köra ut på kanterna och gör fula spår utefter hela vägsidorna. Det är helt godtyckligt vilka som får p-böter.Inger