(rubrik saknas)

Klass 2 varning innebär att alla arbetslösa anmäler sig på sin snöröjningsexpedition.

Arbetslösa kan skotta