Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Det är dags att börja planlägga för en ny begravningsplats i Sollentuna. Antalet Sollentunabor blir snabbt allt fler. Den 31 mars 2013 var 67 236 personer folkbokförda i Sollentuna kommun. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos kommer det att bo 79 000 personer i Sollentuna om tio år.

När kommunens invånar­antal växer så minskar också den obebyggda marken i kommunen. Det finns bara ett större obebyggt område kvar i kommunen. Det är Väsjöområdet. Alla andra större områden har tagits i anspråk för annan verksamhet eller är naturreservat.

Svenska kyrkan ansvarar i dag för begravningsväsendet i de flesta i kommuner. Även i Sollentuna. Här har vi två begravningsplatser, Sollentuna kyrka och Silverdal. Den tillgängliga begravningsmarken på dessa begravningsplatser räcker uppskattningsvis runt 25–30 år till. Det kommer att behövas ett nytillskott därefter.

Vårt förslag, som vi kommer att gå till val på den 15 september, är att en lämplig tomt lokaliseras inom någon av de kommande planetapperna inom Väsjöområdet. En tomt som planläggs för att rymma en ny begravningsplats som kan tas i bruk inom 15–20 år.

Vi vill att det blir en begravningsplats som kan användas av Sollentunabor oavsett om de är troende eller vilken religion de tillhör.

Lilian Lama (S), kandiderar till Kyrkorådsordförande

Stig Nyman (S), ordförande i Tekniska nämnden i Sollentuna församling