(rubrik saknas)

Införandet av rutavdrag hjälper till att utveckla Sverige. Det visar nya undersökningar och bekräftas ofta på de besök som vi från Moderaterna gör. För fortsatt utveckling måste vi också fortsätta utveckla det som går bra.

Det här motsätter sig dock flera oppositionspartier. Socialdemokraterna vill göra omfattande nedskärningar och Vänstern vill helt avskaffa rutavdraget. Men varför vill partier som (S) och (V) på så sätt hota mängder av jobb? Skatteverket gjorde i juni 2011 en undersökning på hur många svarta jobb som blivit vita sedan rutavdraget infördes. 2005 beräknades sammanlagt 7,4 miljoner timmar svartstädning. Tack vare rutavdraget har 900 000 sådana försvunnit, enligt Skatteverkets rapport. Lidingö präglas av en stor andel små tjänsteföretag och har den näst högsta andelen kvinnliga företagare i landet. Därför gynnas Lidingös lokala näringsliv särskilt av alliansens reformer. Lokalt försöker vi också skapa bästa möjliga jordmån för dem som driver eller ska starta företag.

Rutavdraget har bäddat för mer jämlikhet och fler jobb, samt att fler kvinnor har kommit fram både som ägare och vd. Lagen om valfrihetssystem, LOV, som alliansen införde 2009, har bidragit till att nya företag inom välfärdssektorn växer fram, ett ökat fokus på kvalitet, fler jobb och en ökad valfrihet.

Lidingö har som en av de första kommunerna i landet infört LOV, inte bara i hemtjänsten, utan inom hela äldreomsorgen och under hösten öppnar två nya moderna äldreboenden helt i privat regi, men solidariskt finansierade via skatten. På så sätt har vi i praktisk politik kombinerat valfrihet med trygghet och flyttat makten till den enskilde. Ordföranden i S-kvinnor, Lena Sommestad, har i en intervju med TV4 avrått kvinnor från att starta eget. Kommer Socialdemokraterna att fullfölja vänstersvängen även i tjänstesektorn och försämra möjligheterna för kvinnliga företagare? S hotar jobben både i välfärds- och tjänstesektorn. Det drabbar i så fall hela Sverige. När får vi egentligen besked, Stefan Löfven?