(rubrik saknas)

Busen är bygget i Tullinge som har pågått i kända 100 veckor. Det ständiga dunkandet ger en huvudvärk dagligen och ingen som helst vila på dagen.

Tullingebo