(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Vi har råd med flyktingar” den 21 maj:

Har vi råd med flyktingar? Signaturen E.G.A Invandrare anser att ”Vi (Täby) har råd med flyktingar”. Ja,visst har vi det. Kortsiktigt. Men för att en invandring och integrering ska vara meningsfull krävs från samhällets sida främst att kunna erbjuda arbete och från invandrarens sida främst anpassning till vår kultur och våra seder.

Ibland har det varit litet si och så med det senare. Speciellt har andra generationens invandrare hamnat snett av olika skäl. Och hur är det med jobben? Visst borde vi kunna säga välkommen med ett väntande meningsfullt jobb. Och många, många, många invandrare slussas också in på arbetsmarknaden. Men många, många får vänta, precis som våra sverigefödda ungdomar.

Samhället är uppbyggt kring produktion och konsumtion. Och hur är det egentligen: Kommer det verkligen att finnas jobb till alla? (som politikerna lovar).

Kooperatören Albin Johansson skrev på 1940-talet: ”I framtidens samhälle kommer man att arbeta en dag i veckan, arbetsdagen, och alla kommer att längta efter arbetsdagen”. Möjligen kan en sådan nyordning skapa jobb.

Men vad säger dessa med tolvmiljonerslöner och rymliga bonusar? Och vad säger Skatte­verket och finansministern?

Men kanske kan en ny Albin hjälpa upp situationen också för våra arbetslösa invandrare. I dag har till exempel bara mindre än 30 procent av somalierna i Sverige arbete. Och det borde vi inte ha råd med.

Tiger Moth i Ellagård