(rubrik saknas)

Det är trevligt att Lidingöbron har fått ett busskörfält, det var nog på tiden. Tyvärr var det på bekostnad på påfarten från Norra Kungsvägen som blev förskräckligt kort. Det som skulle bli en förbättring i trafiksituationen verkar mer ha blivit en trafikfara. Bättre än så kan ni, trafik­planerare!

Norr-bilist