(rubrik saknas)

Det har gått stå i upprustningen av Mörby centrum. Omkringliggande centrum växer upp som svampar ur jorden men i Danderyd händer ingenting. Det är ett svagt betyg till den styrande majoriteten.

Det som nu är högst anmärkningsvärt är att vid förhandlingen med Diligentia så har man låst sig vid att det så kallade höghuset ska vara tio våningar högt, varken mer eller mindre.

Vidare har den överklagade detaljplanen vunnit laga kraft men det finns inget giltigt exploateringsavtal. Förhandlingsläget är mycket olyckligt.

På det senaste kommunstyrelsemötet skulle beslut tas om villkoren att gå vidare med i en förhandling med Diligentia, ägarna av nuvarande Mörby centrum. Folkpartiet opponerade sig mot att majoriteten binder sig till att det ska vara tio våningar, alltså tre våningar ovanför huskroppen av varuhuset. Folkpartiet menar att gestaltningen är viktigare och det är just det som byggnadsnämnden i slutändan ska godkänna.

Internt diskuterar Folkpartiet allt mellan att inte ha några våningar alls ovanpå den nya varuhusdelen eller kanske lägga till fem våningar och allra högst nio våningar på det så kallade höghuset. Någon skyskrapa, som majoriteten säkert kommer att försöka smutskasta oss för, är det absolut ingen tanke på. Det visade ju förra valet tydligast, då Moderaterna tappade hela 8 procent på sin låsning för en skyskrapa!

Nu har majoriteten med tre kockar kokat ihop en soppa som man ska låta Diligentia smaka på. Förhandlingsläget är tyvärr uruselt och det hela kan dra ut på tiden. Förlorarna är Danderydsborna.

Majoriteten: Bli sams och kavla upp ärmarna och börja jobba! Kommuninvånarna har väntat länge nog på sitt centrum!

Bengt Sylvan (FP)

oppositionsråd