(rubrik saknas)

Många arroganta beslut ska man bevittna! 1 800 lägenheter vid Råstasjön är det senaste förslaget på galna politiska upptåg.

Jag har också ett förslag apropå detta: För att kompensera för den förlorade naturen, biologiska mångfalden och rekreationsvärdet, om planförslaget genomförs kan man bygga en underjordisk promenadtunnel med dagsljuslampor, monitorer med naturbilder, artificiellt fågelkvitter och luftkonditionering med tallbarrsdoft. Tunneln dras förslagsvis mellan Solna centrum, Arenastaden och Hagaparken. Om inte pengarna räcker kan den alltid användas som dagvattenmagasin.

Medborgare som uppskattar god närrekreation