Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Mycket av en individs lärande­process grundläggs tidigt i liv­et. Därför är alla förskollärare mycket viktiga både för människors och landets utveckling. Under lång tid har läraryrket inte värderats tillräckligt och detta gäller även förskollärare. Därför är det positivt att förskoleminister Maria Arnholm (FP) vid ett besök i Örebro i juni före­slog att samma system med karriär­tjänster som införts i skolan framöver även ska gälla förskolan.

Även om förslaget är att detta ska bli verklighet först när budgetutrymmet tillåter så är Folkpartiets målsättning att de första försteförskollärarna och lektorerna kan anställas vid höstterminen 2014.

För oss som är engagerade i utbildningsfrågor i Sundbyberg och Sverige är detta ett mycket viktigt initiativ.

Lärar- och förskolelärares löner har under lång tid varit alltför sammanpressade och det är viktigt att visa att vi kan premiera de individer som tar extra initiativ för att utvecklas i yrket. De pedagogiska yrkena måste gå ifrån jantelagstänkandet och karriärtjänsterna är ett steg på den vägen.

Sundbybergs politiker och tjänstemän ska verkligen utnyttja de möjligheter som detta initiativ från förskoleminister Maria Arnholm leder till!

Johan Storåkers (FP) ­oppositionsråd, Sundbyberg