Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ingen upphandling inom hemtjänsten” den 9 juli:

Tack Isabella Jerneck för ditt svar på min insändare om den urusla äldreomsorgen i Danderyd. Ersättningsnivån har höjts 2011–2012, bra, men från vilken nivå? Faktum kvarstår, det fungerar inte i dag. Resurserna räcker inte till för att ge kvalitetsomsorg och uppnå Socialstyrelsens rekommendationer. Det är en ren skam för Danderyds kommun och orsakar oro och lidande. Vi behöver också välutbildad personal, inte bara fler. Det kostar pengar. Omprioritera i budgeten! Eller gå på Folkpartiets förslag om att höja skatten med 10 öre, vilket skulle ge 26 nya anställda. Heder till Folkartiet för detta förslag och deras inställning!

Ambitionen är god kvalitet i äldreomsorgen skriver du, men i verkligheten är vi långt borta från den i dag i kommunen.

Orolig och förbannad anhörig