ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Svar på insändaren ”Varje block har egna prioriteringar” den 8 januari:

Skribenten kallar sig ”Åkersbergafanatiker utan bokstavstillägg”. Jag tycker att det vore ännu mera meningsfullt med ett meningsutbyte om du i din insändare vågade visa vem du är.

Sakfrågan som vi framförde i vår insändare med rubriken ”De borgerliga visar prov på maktfullkomlighet” (den 18 december) hade fokus på den verklighet som vi i oppositionspartierna lever med. Nämligen att majoritetspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Österåkerspartiet minst sagt konsekvent avslår de motioner/förslag som vi presenterar i kommunfullmäktige (KF).

När vi lagt en motion (ett förslag) i KF så dröjer det inte sällan upp till ett år eller mer innan vi får svar på vårt förslag. Svaret är då oftast ”Avslag”, eller så är svaret att motionen ska anses besvarad därför att arbete med den föreslagna frågan pågår. Detta trots att det faktiskt inte pågår något sådant arbete eller så har det arbetet startat efter att vi presenterade vår motion/förslag. Det tolkar jag så att vårt förslag var bra och behövligt men att man inte vill låta det framstå som om det är ett socialdemokratiskt förslag.

Jag skulle kunna göra listan lång med exempel på det jag här säger, men för den intresserade som har tillgång till internet kan jag hänvisa till KF:s protokoll som finns på kommunens webbsida under rubriken Kommun och demokrati. Av de 31 motioner/förslag som vi socialdemokrater lagt under 2012 är det endast någon som vi fått igenom i KF.

Bror Segerlund Gruppledare (S)

Åkersberga