(rubrik saknas)

Nyligen hade Expressen en artikel som handlade om vilka kommuner som erbjuder fristäder för förföljda konstnärer och författare från utlandet.

Fristadssystemet handlar om att ge skydd åt skrivande individer som hotas av fängelse, tortyr eller dödsstraff i sitt hemland, genom att erbjuda uppehälle och introduktion i det lokala kulturlivet.

Finansieringen sker av kommunen och Statens kulturråd.

En enkät har skickats till de 25 största kommunerna med frågan om man vill ta emot dessa drabbade personer.

Det svar som mest utmärkte sig var från vår kommunstyrelses ordförande Mats Gerdau (M). Han svarar att han inte ”vill ha områden av typ fristaden Christiania i Köpenhamn, där drogerna flödar.”

Dessutom tycker han att ”personer med speciellt skyddsbehov mer är en polisär fråga än en kommunal”. Bristande omdöme och okunskap tycker jag.

Peter