(rubrik saknas)

Den 10 juni hölls ett möte hos komunen i Vallentuna för ”innevånarna” i Nyborg med tre ansvariga för planeringen av området. Man ämnar bygga 100 småhus. Bland de 18 deltagarna vid mötet var endast 8 boende i Nyborg.

Övriga var markägare som var intresserade av att stycka och sälja tomter, vilket är förståeligt och mänskligt. Vi förstår att det finns ett behov av nya bostäder. Det vi vänder oss emot är det stora antalet av hus som ingår i projektet.

Området gränsar i norr mot ett naturskyddsområde och i många delar i södra delen ligger grundvattennivån nästan vid ytan. På våren, när snön smälter eller vid mycket regn stiger vattnet 10–15 centimeter över markytan. Detta fenomen har ökat sedan man avverkat en stor del av den omkringliggande skogen.

Under förra sommaren fick vi hjälp av en granne att hugga ner fem träd och häcken vid södra delan av vår tomt som dött på grund av översvämmning. I år har ytterligar två björkar och två almar gått samma öde till mötes.

Nyligen har man öppnat ett nytt dagis i närliggande Skoga och ett dagis är även planerat i Nyborg. Ska barnen tvingas leva i cement? Vad gör miljövännerna?

Monica Andersson Nanni