(rubrik saknas)

Var med och rädda våra mest värdefulla kultur- och naturområden: Täljöviken, Östanå och Säbyviken. I detta fall gäller det Täljöviken, ett 1 000-årigt kulturarv med inlopp för Långhundraleden, ett tätortsnära jordbruk, strandängar och en unik våtmark.

Täljöviken är en viktig förstärkning av biologisk mångfald för Näsuddens naturreservat och intilliggande våtmark. Området är även ett mycket fint och vackert rekreationsområde på gång- och cykelavstånd från Åkersberga, ett behov som ökar starkt när Åkersberga med omnejd växer.

Visst ska vi bygga i Österåker, men bygger vi hållbart och bygger vi för framtiden – nej knappast. Vi har en föråldrad översiktsplan med ursprung ifrån 1990. Vi har miljömål för kommunen, men vi saknar en plan för hur vi ska uppnå dem. Vi åker mest bil i hela länet, det vill säga vi är sämst när det gäller utsläpp av bilavgaser.

Byggplanerna för Täljöviken ökar bilismen, brister i ett hållbart bostadsbyggande, får stark kritik ifrån länsstyrelsen, och brister stort gällande miljömålen. Det är ett betydligt större samhällsintresse att bevara Täljöviken med jordbruk, strandängar, våtmark och som ett rekreationsområde än att bebygga området.

Speciellt i en skärgårdskommun borde vi visa respekt för miljön och bygga hållbart. Bygg längs Roslagsbanan och förtäta Åkersberga så att vi får en stadskärna med stort utbud av affärer, service, arbetsplatser och bostäder och gärna en grön stadskärna.

Bevara våra bästa natur- och kulturområden. Tillgång till fin natur och skärgård är ett av kommunens viktigaste varumärken. I Österåker har vi politiker (Alliansen) och en samhällsbyggnadsförvaltning som inte lyssnar och inte förstår. Vi bygger 400 bostäder (villamattor) här och där, utsprida över kommunen, långt ifrån allmänna kommunikationer (glöm bussen).

Vi behöver ett nytt tänkande. Var med och rädda Täljöviken, genom uppropet ”Stoppa byggplanerna för Täljöviken”.

Tomas Seippel