(rubrik saknas)

Österåkers kommun har ett handikappråd för att bevaka att vi får en kommun tillgänglig för alla. Vid dessa möten får politiker som medverkar ett arvode på 1 749 kronor per möte medan vi sakkunniga själva, d.v.s. vi med funktionshinder, förväntas medverka ideellt.

Det är skillnad på folk och fä?

Karin Isaksson,

Stockholms dövas förening