(rubrik saknas)

Ska Lidingöbanans resenärer alltid tilldelas bottenskrapet? Varför?