(rubrik saknas)

När man lyssnar till debatten om bostadsbyggandet i Storstockholm kan man få intrycket att om bara Danderyd byggde mer skulle bostadsbristen kunna avvecklas.

Det är naturligtvis nonsens. Men Danderyd kan bygga mer, ganska mycket mer. Men det förutsätter att staten eller landstingen hjälper till. Om Danderyd kan få hjälp att bygga bort kommunens värsta miljöproblem, Norrtäljevägen, skulle ett stort markområde lämpligt för ganska höga hus frigöras. Om Norrtälje­vägen dras i tunnel genom Danderyd skulle inte bara den mark som vägen nu upptar kunna frigöras för bostadsbyggande utan också mark i Danderyds södra del där Norrtäljevägen nu skär rakt igenom kommunen.

De som talar om att Danderyd är perfekt för nya bostäder med sina utmärkta kollektivtrafikförbindelser har helt rätt. Men att köpa in villaområden för att ersätta dem med hyreshus är varken realistiskt eller lämpligt. Men med Norrtäljevägen i tunnel skulle Danderyd få perfekt mark för ökat bostadsbyggande med gångavstånd till T- bana, pendeltåg och bussar.

Men vägen är statlig. Så vad tänker bostadsminister Stefan Attefall (KD) göra för att ge oss möjligheter att bygga bostäder i Danderyd?

Ernst Klein (FP)