(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Låt pensionärer resa gratis i kollektivtrafiken” den 30 oktober:

Utmärkt idé! Jag vill utveckla förslaget lite. Pensionärer åker gratis lågtrafik och helger, men betalar fullpris under högtrafik.

Det blir billigare för SL och vi slipper trängseln. Tror att pensionärerna då verkligen skulle försöka åka under lågtrafik.

Glad pensionär