(rubrik saknas)

Chockhöjningen av p-avgifterna i Solna stad är en straffskatt för bilägande Solnabor. Framför allt avgiftsbeläggningen av nätter och helger slår hårt mot medborgarnas privatekonomi.

Men låt oss räkna ut vad det kostar oss när Solna stad vill förgylla sina 7 500 p-platser på kommunal gatumark med våra pengar. Det finns totalt cirka 36 500 p-platser i Solna. Antalet bilar är enligt vissa beräkningar minst 32 455. Över hela Solna verkar det alltså råda balans mellan tillgång och efterfrågan, så varför ändra något över huvud taget? För att det är ett sätt att höja intäkterna utan att höja skatten!

Det stora problemet med p-avgifterna för oss Solnabor är avgiftsbeläggningen av nätter och helger, och det är självfallet det mest lönsamma för Solna stad. Som Solnabo har jag följande alternativ att välja mellan:

1) Jag köper kvartalskort som höjs från 400 till 750 kronor. För att kunna betala extrautgiften behöver jag en bruttolöneförhöjning på 2 800 kronor per år.

2) Jag köper månadskort som höjs från 170 till 300 kronor. Jag köper åtta månadskort per år för annars är kvartalskort billigare. För att kunna betala extrautgiften behövs en bruttolöneförhöjning på 2 080 kronor per år.

3) Jag betalar natt- och helgavgift för boendeparkering 20 kronor per dag under tolv dagar i snitt per månad, annars är kvartalskort billigare.

För att betala det som tidigare var gratis så behöver jag en löneförhöjning lagom till första maj i år. Och om jag hör till den minoritet som får det – vill jag lämna över löneförhöjningen till Solna stad? Avgiftsbeläggningen av nätter och helger måste bort nu!

Mikael Karlin