(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Ja till säkert cyklande – nej till hjälmtvång” den 16 juli:

Alla dessa som ivrar för valfrihet vad gäller hjälmtvång eller bältestvång. Om ni då drabbas av svåra skador vid en olycka, på grund av valet att inte bära hjälm eller bälte, tackar ni då nej till den kostsamma vård det medför?

Välj intelligent