(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”Sänk åldersgränsen på Systemet den 28 februari:

Lisa Rasmussen skriver att åldersgränsen borde sänkas på Systembolaget eftersom 18-åringar ändå kan beställa alkohol på restauranger. En viktig del i alkoholpolitiken är att skjuta upp alkoholdebuten för ungdomar så länge det går.

Riksdagen har därför bestämt att åldersgränsen på Systembolaget ska vara 20 år för att få köpa alkohol som kan drickas till exempel hemma.Risken för langning till yngre har också ansetts större vid en 18-årsgräns på Systembolaget. Anledningen till varför 18-åringar får beställa alkohol på restaurang beror på att det finns en större kontroll från restaurangpersonalen av hur mycket gästerna dricker.

Lagstiftarna har därför tyckt att åldersgränsen 18 år är rimlig på restauranger.