(rubrik saknas)

Nyligen publicerades årets brukarundersökning i stadens förskolor. Undersökningen riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholms stad.

Resultatet för hela staden är mycket positivt. Föräldrarna är som helhet mycket nöjda. För Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd är resultatet tillfredsställande. Stadsdelen är bland topp tre när det gäller föräldrarnas möjlighet att välja förskola.

Att få möjligheten att välja förskola är oerhört viktigt. Det utgör i grunden en trygghet eftersom föräldrarna med omsorg har valt en förskola som de känner sig bekväma med och som de anser ska tillgodose barnets behov.

Vi ligger också bra till när det kommer till föräldrarnas möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter – bra eftersom vi vill att föräldrar ska känna att de ha möjlighet att påverka verksamheten så att barnet får bästa möjlighet till utveckling och lärande.

Vad gäller föräldrarnas nöjdhet med sitt barns förskola som helhet har Spånga-Tensta ökat från 79 procent till 82 procent, vilket också är glädjande.

Utmaningarna finns dock kvar. Brukarundersökningen är ett utmärkt verktyg för vårt utvecklingsarbete i förskolan och det är också syftet med den – att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola.

Ole-Jörgen Persson (M)

gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd