(rubrik saknas)

Svar på insändaren ”En sorglig dag för Lillsjöskolan” den 28 maj:

Nej, det var inte en sorglig dag för Lillsjöskolan utan en bra dag för medarbetare och föräldrar när ­politiker till slut valde att sätta punkt. Det visar på ett tydligt sätt att man som tjänsteman inte har rätt att sätta sig på vare sig kommun­medborgarna eller medarbetarna och också att man som medborgare kan göra skillnad.

En föräldramajoritet satte ljuset på misskötseln och krävde åtgärder. Det gav resultat. Inte i form av något ministerstyre, det finns inga ministrar i en kommun, utan i att man slutligen satte stopp.

Britta Ahlenius, riksrevisorn, sade klokt i en intervju att ”misskötsel av det kommunala uppdraget är stöld från kommuninnevånarna”.

Här handlade det dock inte om pengar, utan om stölden av demokratiska värderingar. Man kan inte fortsätta leda en organisation om man konsekvent vägrar att lyssna till sin omgivning och vägrar att svara på medarbetares och föräldrars frågor.

Att Nätsurfaren då kallar andra för ryggradslösa och samtidigt uppträder under taget namn tyder knappast på någon större stamina. Nej, ryggrad var precis det som till slut visades när politiker krävde rättning av tjänstemännen. Upplands-Bro behöver mer av detta.

Henrik Dannert