ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Var femte person i Sverige har ett funktionshinder som präglar det dagliga livet. Detta påverkar möjligheterna till en egen försörjning och rättigheten att få leva ett liv som alla andra.

Arbetslösheten är i dag dubbelt så hög bland dem som har en funktionsnedsättning. Gapet växer och vi måste vända denna utveckling.

Kommunen och näringslivet behöver tillsammans öka ansträngningarna för att få in fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, så även i Haninge. Konkreta initiativ och politisk vilja är en förutsättning.

I kommunen pågår det i dag ett arbete mellan arbetsförmedling och försäkringskassa. Det är en början, men det räcker inte, Vi behöver arbeta ännu mer strukturerat och målinriktat.

Barn och unga som har behov av särskilt stöd ska tidigt fångas upp. Skolan måste tillsammans med eleven kontinuerligt kartlägga elevens vilja, ambition, intressen, förutsättningar och arbetsförmåga.

Dessutom behöver grundskolan redan nu påbörja ett uthålligt arbete som förbereder eleven för ett liv efter skolan, för att följa upp det uppdrag som skolan har. Samarbetet mellan skola och arbetsgivare måste förbättras för att ge eleverna ökade möjligheter till studiebesök, praktikplatser och sommarjobb.

För att lyckas med allt detta är det viktigt att utveckla allianser för en samsyn och bred förankring. Goda kontakter mellan näringslivet, Haninge kommun, arbetsförmed ling och försäkringskassa är en förutsättning för att fler personer med funktionsnedsättning får praktik och sedan anställning. På så vis kan Haninge hjälpa fler med funktionsnedsättning till arbete.