Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Mångfalden duvor på Husby torg är en sanitär olägenhet. De tycks bara bli fler, mycket beroende på att folk matar dem.

Jag läste någonstans att dessa flygande råttor kan sprida ett flertal farliga sjukdomar, och borde därför utrotas. Nu är det nog svårt att få folk att sluta med matningen, trots att det finns anslag uppsatta.

På min innergård var det problem ned rastning av hundar. Svenska Bostäder satte då upp permanenta skyltar med budskapet: ”Tack för att Ni inte rastar hundar här”. Dessa skyltar har fått avsedd effekt. Jag anser att stadsdelsförvaltningen ska följa detta exempel, även om ett förbud vore att föredra.

Retired