(rubrik saknas)

SVAR på insändaren ”Är planeringsdagarna på dagis nödvändiga?” den 22 januari:

Jag arbetar som förskollärare i Sollentuna. Att använda fjolårets planering går inte. Enligt läroplanen ska jag ge varje barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Hur ska jag kunna göra det med fjolårets planering? Jag ska utgå från barnets intressen, men barnen i gruppen byts ut. De har absolut inte samma intressen som fjolårets grupp.

De fyra planeringsdagarna används för studier, planering och utvärdering. De behövs för att vi pedagoger ska hålla oss uppdaterade i utveckling av förskolan. Tiden står inte still hos oss. De senaste åren har vi lärt oss hur vi lägger grunden för matematik, teknik, naturvetenskap, språk och läs- och skrivutveckling.

Att jämföra förskola med bank? Ja, vi kanske också ska öppna 10 och stänga 15, förutom en dag i veckan då vi har öppet till 18, och stänga klockan 13 dag före röd dag så att vi kan göra det pappersarbete vi är ålagda att göra, som pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal och systematiskt kvalitetsarbete.

Det finns kommuner som tar in vikarier när förskolor har planeringsdagar. Det blir dyrt och otryggt för barnen. Maxtaxan gjorde förskolan fattigare. Tidigare kostade en förskoleplats 3 500 kronor nu 1 260 och det är inte den faktiska kostnaden.

På våra planeringsdagar har vi inte råd att åka Ålandskryssning, vi är på jobbet. Planerings­dagarna är till för ditt barn.

Ett tips: turas om med en annan förälder i ditt barns grupp att ta hand om varandras barn på planeringsdagarna. Det gjorde jag när mina barn gick i förskola.

C