ANNONS

(rubrik saknas)

ANNONS

Vi som valt att bosätta oss i stadsdelen gjorde det medvetna om spelreglerna mellan bilister och boende. Men känt sedan många år är att det varje vardag under infartsförbudet klockan 06.30–09.00 kör in 500–600 fordon från Drottningholmsvägen på denna genväg, oftast i farter väl över 30 kilometer i timmen.

Den ena parten, bilisterna, bryter alltså storskaligt mot trafikkontorets regler. Och vad gör trafikkontoret? Inget alls, år efter år. Skrivelser från boende lämnas obesvarade.

En tolkning är handlingsförlamning inför trafikanarkin, en annan är att man ser mellan fingrarna och tyst legitimerar en trafikavlastning på Drottningholmsvägen. Den svagare parten, de boende, körs cyniskt över. Den varaktiga lösningen är inte polisiär, utan är ytterligare en eller två tidsstyrda vägbommar.

Trafikkontoret vet väl om detta, men har länge nog nu dokumenterat sin oförmåga att få sitt eget regelverk att fungera här. Stadsdelspolitiker, visa handlingskraft och fixa detta nu!