(rubrik saknas)

Vallentuna kommunfullmäktige antog den 18 februari 2013 en miljöpolicy för Vallentuna kommun. Men policy är en sak, handling en annan.

Jag frågar kommunalrådet: Hur ser tidplanen och genomförandeplanen ut för det fortsatta arbetet med att implementera miljöpolicyn?

Jan Tingvall (V)