(rubrik saknas)

Jag läser i Mitt i Lidingö att broklaffen – den komplicerade delen på Gamla Lidingöbron – ska repareras för 11 miljoner. Märkligt. Trodde det var 300 miljoner det skulle kosta att reparera bron – det var i alla fall budskapet när politikerna berättade att bron måste rivas – och att det skulle kosta nästan samma summa att bygga en ny. Märkligt, vad snabbt priset sjönk när väl beslutet var taget!

Rädda Lidingöbron – unik i sitt slag och ett landmärke i ordets rätta bemärkelse!

Om ni politiker prompt vill ha en spårväg till centrum, bygg då en ny smalare bro enbart för spårvägen och låt vår fina gamla bro vara till för gående och cyklister. Det kostar uppenbarligen inte så mycket att vara miljövänlig!

Cyklist