Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Förskolan är en av våra viktigaste verksamheter. Utrymmet för pedagogisk utveckling, lek och lärande bidrar till en god start i livet. I takt med att Stockholm växer är det också centralt att svara upp med ökade resurser.

Nyligen beslutade staden därför att tillföra över 42 miljoner kronor till 16 expanderande förskolor, varav 2,4 miljoner till Surtsögatan 9 i Rinkeby-Kistas stadsdelsområde. Det är en betydelsefull satsning.

Det är också positivt att föräldrar i hela staden, inklusive Rinkeby-Kista, redan idag har ett högt förtroende för Stockholms förskolor. Det är ett erkännande framför allt till alla som arbetar i verksamheterna.

Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Moderaternas och Alliansens besked är här tydligt: vi förstärker förskolan.

Markus Nordström (M),

gruppledare, Stockholms stads utbildningsnämnd