(rubrik saknas)

Jag läste att enligt den nya cykelplanen ska cyklister bland annat tillåtas köra mot rött vid högersväng i korsningar. Trodde att det måste vara ett korrekturfel och kollade med källan, alltså Cykelplan Stockholm 2012.

Tro det eller ej men det vansinniga förslaget kommer från trafikkontoret och Folkpartiet i deras skrift ”Stockholms cyklister räknas!”. Här hänvisar man till att det i vissa stater i USA är tillåtet att svänga höger mot rött i korsningar. Dock berättar man inte att i det biltäta föregångslandet USA är detta tillkommet främst för att förhindra att fotgängare som korsar gatan ska bli påkörda av en högersvängande bil, som risken är i Sverige när både bilarna och fotgängarna får grönt samtidigt.

I USA har den fordonsförare som svänger höger mot rött i en korsning ovillkorlig skyldighet att lämna företräde för fordon som kommer från vänster och som har grönt, och har dessutom det odelade ansvaret om en olycka inträffar.

Det kan omöjligt bara vara jag som erfar att den trafikantgrupp som minst följer trafikregler och som anser sig ha företräde i alla situationer är cyklister. Att då ha förhoppningen att mentalt skygglappade cyklister med noll koll på övrig trafik helt plötsligt blir laglydiga för att det finns en stoppskylt och lämnar företräde för korsande trafik om de tillåts svänga höger vid rött är mer än lovligt naivt.

Dagens krav på bilister övergår mänsklig förmåga. Om det här svagsinta förslaget går igenom kommer trafikolyckor med cyklister inblandade inte att minska, utan tvärtom öka!