(rubrik saknas)

För tjugo år sedan var en allmännyttig lägenhet den vanligaste boendeformen i vår stadsdel.

I dag ser det helt annorlunda ut. Antalet bostadsrätter har tredubblats och antalet privata hyresrätter har fördubblats. Av de bostäder som planeras är den absoluta majoriteten bostadsrätter. Det visar rapporten ”Lagerrensning” som Stockholmsvänstern har tagit fram.

Vi har sett stora protester mot utförsäljningen av Familjebostäders lägenheter i området till en privat hyresvärd. En affär som också polisanmälts av Vänsterpartiet på grund av den bristande hanteringen.

I vissa delar av vårt område, till exempel Råcksta, är allmännyttan i princip utrotad och den nybyggnation som planeras är i princip enbart bostadsrätter.

För oss är allmännyttan en garant för att det byggs lägenheter för alla Stockholmare och inte bara för dem med tjock plånbok. Det är allvarligt om vår stadsdel ska bli lika strömlinjeformad och tråkig som innerstaden håller på att bli. Och framför allt är det inte acceptabelt att unga människor inte ska ha råd att bo här.

Bygg flera allmännyttiga bostäder med överkomliga hyror så att vår stadsdel även i framtiden kommer att vara blandad och trivsam.