(rubrik saknas)

Som gymnasieelever vill vi belysa en negativ företeelse som lätt kan åtgärdas men som ofta mörkas, nämligen våra matvanor. Kött­industrin har anpassat sig till en skenande konsumtion av billigt kött, vilket lett till förödande livsvillkor för djuren samt mer sjukdomar och ökad hunger för oss människor. Det krävs mer grönt på tallrikarna.

Eftersom köttkonsumtionen ökar går djurfabrikerna på högvarv. Enligt FN är djurindustrin en av de största miljöbovarna då den släpper ut mer växthusgaser än transportsektorn.

I stället för att bli friska av skolmaten blir vi sjuka på lång sikt. Enligt Världscancerfondens råd för en hälsosam livsstil, publicerade på Livsmedelsverkets hemsida, bör vi undvika rött kött för att minska risken för vissa typer av cancer. Livsmedelsverket råder också till en ökad konsumtion av frukt och grönt för att minska hjärt- och kärlsjukdomar. Vi äter alldeles för lite grönsaker.

I dag går en miljard av världens befolkning hungriga vid dagens slut, samtidigt som en tredjedel av alla ätbara skördar blir till djurfoder. Det är en mängd som skulle kunna mätta tre miljarder människor.

Att människan alltid har ätit kött rättfärdigar inte att vi kan fortsätta göra det eftersom de matval vi gör i dag inte leder till samma följder som de historiskt sett har gjort. Skolorna har på andra områden börjat ta sitt ansvar om att informera dagens ungdomar om vilka samhälls- och miljöproblem som globaliseringen har lett till. Skolorna påverkar barnens matvanor i redan tidig ålder och vi tycker att skolan inte bara har ett ansvar att informera utan också att agera. Vi lever i ett samhälle där vi har en praktisk möjlighet att minska vår köttkonsumtion, och därmed har vi ett ansvar. Skolmaten bör för allas skull bli mer vegetabiliskt baserad genom att skolköken minst en dag i veckan endast serverar köttfria rätter. Dessutom bör andelen kött minska i övriga måltider.

Emelie Anneroth och Ebba Berggrund, gymnasieelever på Danderyds gymnasium