(rubrik saknas)

Svar på ”veckans buse” den 28 februari.

Du är besviken på brf VilundaBorgens öppettider för källsorteringsrummen. Vi i Brf Korpkulla 1 skulle vara väldigt glada om vi hade ett källsorteringsrum. Vi tvingas ta oss till Sörab för att kasta kartonger med mera. Den som inte har bil får ta soporna på bussen. Tomglas får vi gå till andra sidan järnvägen med.

Men det är klart – i en brf med svag ekonomi får man kanske finna sig i det? Eller har styrelsen något annat förslag?