Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Jag har ingen bil, tänker heller inte skaffa. Men fick i uppdrag att köra sonens bil från Söder till Sumpan. Vid korsningen på Långholmsgatan valde jag naturligtvis fel fil och fick nöjsamt följa trafiken i rätt riktning.

Övergångställe och pliktskyldig väntan på gående.

Kör och tvärnitar när en cyklist av okänt kön i Bernt Johanssons fart korsar gatan. Ger mig en blick som jag tolkar: ”Se dig för gubbjävel!” och fortsätter mot Liljeholmsbron.

Vad i helvete? tänker jag. Lyckas till sist ta mig ut på Långholmsgatan och Västerbron och via lilla Västerbron och Mariebergsgatan till Karlberg genom Solna, till Tulegatan.

Vid Tuletorget kör två cyklister mot rött vid ett övergångsställe medan jag väntar på grönt. Och vid rondellen vid Vackra vägen kör en ny ”Bernt Johansson” rakt framför mig för att svänga upp Rosengatan. Vad i helvete? tänker jag. Och jag tror jag tänker rätt.

Vad i helvete håller dom på med? Har cyklister inga trafikregler? Eller är dom helt enkelt idioter?

BeKå