(rubrik saknas)

Exploateringen av Rosenhill fortsätter trots invånarnas protester. Nu vill den borgerliga kommunledningen bygga höghus i de sista skogspartierna och av någon anledning gynnar man ensidigt NCC.

Det skulle vara bra om kommunens starke man Daniel Dronjak Nordqvist (M) eller samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Hansson (KD) tydligt och klart deklarerar att inga tjänstemän i kommunen är tillåtna att ta emot konsult­arvoden från NCC eller andra byggbolag. Exemplet med Solna och arenabygget förskräcker.

Kan kommunledningen i Huddinge garantera att inga tjänstemän står på byggbolagens lönelistor? Att Fullersta ska förtätas till oigenkännlighet är obegripligt.

Boende i Fullersta