Min lokala hjälte

(rubrik saknas)

Även en båt kan utgöra ett stycke hotat kulturarv. Den gamla ”Tumlaren” har i mer än ett halvt sekel troget tjänat som postbåt mellan Bromskär och Svartlöga samt Rödlöga. Den har brutit is vid Svenska högarna och räddat båtar i sjönöd. Ägaren – den 92-årige Ljusteröbon Svante Hjertstrand – vill skänka den till Ljusterö hembygdsförenings båtmuseum, då den har stark anknytning till Ljusterö och skulle kunna bli en ”publikmagnet”, liksom Jussi Björlings roddbåt.

En snabb aktion behövs om inte Tumlaren ska hamna på en brasa. Läs detta med eftertanke och agera i tid, kära berörda instanser: Ljusterö hembygdsförening, Österåkers kulturförvaltning, enskilda idealister …

Låt arbetslösa ungdomar måla och rusta den sjödugliga båten.

MBFE